Engels

Alles in beweging – Via-Via Pling-Pling

Alles in beweging – Via-Via Pling-Pling

In deze les staat beweging centraal, van bloedsomloop bij de mens tot het doorgeven van klank via bewegingen, verbindingen, tandwielen etc….

Naar de les
 • Muziekknap: Muzikaal
 • Groepen: Groep 5-6
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Maker: Harry Hendriks
 • Online: 24 maart 2017
 • Categorie: : Engels | Techniek | Groep 5-6 | Natuur | Bouwen

Boomwhackwhack

Boomwhackwhack

Een activiteit die het spelen met Boomwhackers combineert met Nederlandse of Engelse taal. Lettergrepen, klemtonen & woordenschat.

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Maker: Ruud Lucker
 • Online: 23 februari 2016
 • Categorie: : Engels | Communicatie | Energizers | Groep 5-6 | Taal | Groep 7-8

Dancing Queen

Dancing Queen

Twee lessen waar muziek, Engels en schrijven worden geïntegreerd. In de eerste les wordt het lied Dancing Queen van ABBA aangeleerd en een vertaling gemaakt, het refrein wordt geschreven, waarbij de nadruk wordt gelegd op de maat van hoofdletters. In de tweede les wordt er gekeken naar een filmpje met stijldansen, waarbij geoefend wordt met het herkennen van driekwarts- en vierkwartsmaat, De namen van de dansen worden geschreven, met aandacht voor de maat van de hoofdletters.

Naar de les
 • Muziekknap: Muzikaal
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Maker: Karin Cornelisse
 • Online: 09 september 2016
 • Categorie: : Engels | Groep 5-6 | Taal | Groep 7-8

De mens als gebruiker - Van idee tot product

De mens als gebruiker - Van idee tot product

Waar op aarde wordt een bepaald instrument gemaakt, en wat is zo belangrijk aan deze locatie? We gaan na waarom een bedrijf zich op een bepaalde plaats of in een bepaald land vestigt.

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Maker: Wouter Gulikers
 • Online: 17 november 2016
 • Categorie: : Engels | Groep 5-6 | Omgaan met natuur | Inrichten van je eigen omgeving | Aardrijkskunde | Bouwen | Beleven van onze planeet | Maken van je eigen product

Kookaburra

Kookaburra

Dit zijn twee lessen waar de leerlingen kennis maken met de Australische cultuur en een lied over een Kookaburra leren zingen, vertalen en schrijven, waarbij de nadruk ligt op het schrijven van lusletters. In de tweede les leren de leerlingen in canon te zingen, zich voor te stellen in het Engels, met behulp van het werkwoord to be. En ze schrijven de werkwoorden in het Engels en Nederlands met aandacht voor de lusletters.

Naar de les
 • Muziekknap: Gemiddeld
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Maker: Karin Cornelisse
 • Online: 18 september 2016
 • Categorie: : Engels | Groep 5-6 | Taal | Groep 7-8

Old MacDonald had a farm

Old MacDonald had a farm

De kinderen leren het lied Old MacDonald zingen met tekstimprovisatie in het Engels. Daarnaast luisteren ze tijdens het schrijven naar Amerikaanse volksmuziek en ze schrijven het eerste couplet van het lied en de vertaling van dierennamen.

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 3-4 | Groep 5-6
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Maker: Karin Cornelisse
 • Online: 08 oktober 2016
 • Categorie: : Engels | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Taal

Oorlog voeren of samenwerken - Wereldmuziek

Oorlog voeren of samenwerken - Wereldmuziek

In deze les staat wereldmuziek centraal, Nederlanders reisden de hele wereld rond en koloniseerden heel wat landen. Kwamen ze de landen helpen met kennis, rijkdom, geloof of waren hun doelen niet altijd zo nobel? In de les “Vrede spreekt niet vanzelf - oorlogsmuziek” wordt ook dieper ingegaan op het thema oorlog en muziek. Meestal verbroedert muziek maken en zingen. Dit gebeurt over de hele wereld al eeuwen lang. In deze les divers leuk liedmateriaal uit: Suriname, De Antillen, Nieuw-Zeeland etc.....

Naar de les
 • Muziekknap: Gemiddeld
 • Groepen: Groep 7-8
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Maker: Harry Hendriks
 • Online: 05 mei 2017
 • Categorie: : Engels | Taal | Groep 7-8 | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Wereldoorlogen en holocaust

Oude regels, nieuwe ideeën – muziek uit de jaren 60.

Oude regels, nieuwe ideeën – muziek uit de jaren 60.

Tijdens deze les ontdekken we de muziek uit de jaren 60. Elvis Presley, The Beach Boys, The Beatles, Jimi Hendrix en The Rolling Stones. Allemaal grote artiesten uit die tijd. Herkennen de leerlingen muziek uit deze tijd?

Naar de les
 • Muziekknap: Gemiddeld
 • Groepen: Groep 5-6
 • Tijdsduur: 60 minuten
 • Maker: Wouter Gulikers
 • Online: 20 mei 2017
 • Categorie: : Engels | Groep 5-6 | Geschiedenis | Wereldoorlogen en holocaust

Ritme met zang!

Ritme met zang!

Wereldberoemd! Ritmische bekertjes oftewel de cupsong. Deze les bevat alle informatie en voorbeelden om zelf met de cupsong aan de slag te gaan!

Naar de les
 • Muziekknap: Gemiddeld
 • Groepen: Groep 7-8
 • Tijdsduur: 60 minuten
 • Maker: Frank Tellings
 • Online: 20 januari 2016
 • Categorie: : Engels | Groep 7-8

The weels of the bus

The weels of the bus

De kinderen leren het lied :The weels of the bus zingen in het Engels, met bewegingen erbij op papier. Daarnaast leren ze dat je het woord bus in het Engels hetzelfde schrijft als in het Nederlands, maar wel iets anders uitspreekt. Ze leren ook verschillende type letters herkennen en de letters van het woord bus schrijven.

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 3-4
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Maker: Karin Cornelisse
 • Online: 08 oktober 2016
 • Categorie: : Engels | Groep 3-4 | Taal

Werk aan de winkel! - Worksong

Werk aan de winkel! - Worksong

In deze les staat de worksong centraal, het gaat hier om een lied/manier van zingen die is ontstaan tijdens de slavernij in Amerika in de 17e en 18e eeuw. In deze liedjes zat veel pijn en gevoel, muziek gaf mensen een manier om dit gevoel te uiten. De blues en de jazz (en diverse andere muziekstromingen) zijn hieruit voortgekomen.

Naar de les
 • Muziekknap: Muzikaal
 • Groepen: Groep 7-8
 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Maker: Harry Hendriks
 • Online: 22 november 2016
 • Categorie: : Engels | De mens als... wonen en werken | Groep 7-8 | Geschiedenis | Aardrijkskunde