Quest: De Platte Wereld

 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Werkvorm: Kleine groepjes
Quest: De Platte Wereld

Benodigheden:

Boomwhackers | Digibord | Atlas | Werkblad en digiblad 'de platte wereld' | Pen en Papier

Korte omschrijving:

Deze les staat in het teken van de wereldkaart. De werelddelen worden kort behandeld en gekoppeld aan muziek d.m.v. Boomwhackers. Daarna gaan de leerlingen in groepjes opzoek naar de verborgen melodie. Deze melodie moeten ze ontcijferen door, aan de hand van coördinaten in een atlas, op zoek te gaan naar de bijbehorende plaatsnaam.

Onderwijsdoelen:

De leerling is in staat werelddelen te herkennen en benoemen.

De leerling kan aan de hand van lengte- en breedtegraden plaatsen opzoeken in een atlas.

Voorbereiding

Deze les bestaat uit 2 delen, deel 1 werelddelen en deel 2 lengte- en breedtegraden.

Voorbereiding Deel 1: Werelddelen

Op het Digibord is een gekleurde wereldkaart te zien. (bijlage De platte wereld Digiblad)

De kleuren van elk werelddeel en de noord- en zuidpool corresponderen met de kleuren van de boomwhackers.

Afhankelijk van de beschikbaarheid krijgt iedere leerling tenminste één en maximaal twee boomwhackers.

Voorbereiding Deel 2: Lengte en breedtegraden

Verdeel de klas in (tafel)groepjes.

Iedere groep krijgt een aantal atlassen.

De Boomwhackers liggen vooraan in het klaslokaal bij elkaar

Instructie

Instructie Deel 1: Werelddelen

Kent iedereen alle werelddelen? Zo niet, schrijf ze dan erbij op het Digibord.

Leg uit dat iedere werelddeel correspondeert met een boomwhacker omdat ze dezelfde kleur hebben

Instructie Deel 2: Lengte en breedtegraden

De leerkracht geeft een uitleg over lengte- en breedtegraden. Wat zijn het en hoe kun je er plaatsen mee opzoeken in een atlas?

De leerlingen krijgen coördinaten van verschillende plaatsen aangeleverd op het werkblad.

Uitvoering

Deel 1: Werelddelen

Allereerst wijst de leerkracht de werelddelen aan. De leerlingen reageren hierop door met de juiste boomwhacker geluid te maken.

Wanneer dit goed loopt, stopt de leerkracht met het aanwijzen van de werelddelen en worden de werelddelen enkel nog benoemd.

Probeer de werelddelen in de maat te benoemen, zo ontstaat er een melodie.

Lukt dit? Gebruik dan fragment 1 om te laten horen dat het ook op muziek zou kunnen (in fragment 1 is een melodie te horen op het stukje muziek).

Ga vervolgens naar fragment 2 om samen met de klas een eigen melodie te creëren.

Uitvoering Deel 2: Lengte en breedtegraden

Aan de hand van de coördinaten die de leerlingen gekregen hebben zoeken ze de plaats op en noteren deze op het werkblad.  

Vervolgens zoeken ze uit in welk werelddeel deze plaats ligt en noteren dat op het werkblad.

De werelddelen corresponderen met een kleur zoals aangegeven op het Digibord aan de hand van ‘Quest_De Platte Wereld’ digiblad. Ook deze wordt genoteerd op het werkblad.

Het groepje dat als eerste alle plaatsen, werelddelen en kleuren heeft gevonden mag de melodie proberen te spelen met de boomwhackers. Deze liggen bij de leerkracht op tafel.

De leerkracht beoordeeld of het gelukt is de juiste melodie te vinden. Onderstaand volgt de melodie:

Vader Jacob

C – D – E – C (2x) 
E - F – G (G)
G – A – G – F – E – C (2x)
C – G – C (2x)

C = Noord-Amerika

D = Afrika

E = Zuid-Amerika

F = Europa

G = Oceanië

A = Azië/Rusland

B = Antarctica/Noordpool

Mediabestanden op het internet

Meer op het internet

http://www.topomania.net/mapinfo/355

Na de les

Bespreek met de klas de verschillende werelddelen, weten we ook kenmerken van de cultuur van het desbetreffende werelddeel? Wellicht kennen we beroemde steden of gebieden uit het werelddeel.

Kun je op internet (bijvoorbeeld via google earth of maps) ook zoeken op lengte en breedtegraden? Wie weet hoe dit werkt? 

Tips en Trucs

 • Mogelijk is om de opdracht volledig om te draaien, in plaats van coördinaat naar melodie werken ze dan van melodie naar coördinaat. De kinderen bedenken een melodie op de boomwhackers, vervolgens zoeken ze op welke werelddelen hierbij horen.
 • Welke melodie ontstaat er wanneer de werelddelen op alfabetische volgorde worden gezet?
 • Kunnen de namen van de werelddelen meegezongen worden op dezelfde toon als die van de boomwhacker?

Gemaakt door

Sebastiaan Brussee

Toegevoegd

woensdag, 02 december 2015

Vaardigheden

 • Samenwerken
 • Problemen oplossen

Muzikale werkvormen

 • Luisteren
 • Uitvoeren

Plaats een reactie

U dient in te loggen om een reactie te plaatsen.