Levend Memory

 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Muziekknap: Makkelijk
 • Werkvorm: Kleine groepjes | Klassikaal
Levend Memory

Benodigheden:

Eventueel een bord om punten bij te houden. |

Korte omschrijving:

Twee kinderen staan op de gang. De kinderen in de groep vormen tweetallen. Ieder tweetal klapt een zelfde ritme, zingt een zelfde liedje etc. Kinderen op de gang proberen om beurten de setjes bij elkaar te zoeken. Setje goed, nog een keer raden. Op dezelfde manier zoals Memory gespeeld wordt.

Onderwijsdoelen:

De doelen zijn afhankelijk van de soort opdracht de leerkracht de tweetallen geeft. Dit kan zijn: ritmes klappen, liedje zingen, bewegingen maken etc.

Voorbereiding

In principe hoef je niets voor te bereiden. Het spel kun je uitbreiden met bijvoorbeeld ritmes op instrumenten, of muzieknotatie op papier, dan moet je instrumenten, papier en pennen klaarleggen, dit is aan de leerkracht zelf. Als er materialen worden gebruikt om tweetallen te maken, dan moeten deze materialen klaar worden gelegd. (bijv. lollystokjes met de namen van de kinderen, waaruit steeds twee stokjes gehaald worden. De namen van deze kinderen vormen dan een tweetal.

Instructie

Er kunnen verschillende werkvormen gekozen worden om tweetallen te maken, dit is aan de leerkracht. Het is ook mogelijk kinderen zelf te laten kiezen. Het is belangrijk erbij te zeggen dat je probeert tweetallen te vromen met kinderen die niet te veel voor de hand liggen. Niet telkens beste vriendjes, dit wordt te snel geraden. Tijdens het spel moeten de setjes elkaar niet steeds aankijken, want dan is duidelijk wie er bij elkaar hoort. Neutraal blijven. Het is belangrijk dat de kinderen erop letten met het tweetal ook echt hetzelfde te presenteren, anders kan er geen setje geraden worden. Wie een setje goed heeft, mag nog een keer raden.

Uitvoering

Twee kinderen worden de gang opgestuurd. De leerkracht geeft 1 a 2 minuutjes de tijd om setjes te maken en geeft opdracht welk memory er centraal staat. Bijv. Zing een liedje, neurie een melodie, klap een ritme, maak een beweging of een andere invulling. De leerkracht geeft een signaal dat er gestart wordt. De kinderen op de gang worden naar binnen gehaald en raden om beurten wie er bij elkaar hoort. Setje goed, nog een keer raden. De kinderen moeten rustig zijn, zodat er goed geluisterd kan worden naar de presentaties van de setjes.

Meer op het internet

http://www.subbuteoscoreboard.co.uk/

Na de les

Een nabespreking hoeft niet, maar kan wel. Wat ging er goed, wat niet. Eventueel tips met elkaar bespreken om het een volgende keer nog spannender te maken.

Tips en Trucs

 • De opdrachten die aan de tweetallen gegeven wordt, kunnen variëren in moeilijkheid.
 • Ritmes kunnen worden uitgebreid, melodieën moeilijker gemaakt. De moeilijkheid is afhankelijk van het niveau in de groep.
 • Houd de score bij op het scorebord. (zie link)

Trefwoorden

bewegen | luisteren | uitvoeren | zingen

Gemaakt door

OBS Het Maasveld

Toegevoegd

dinsdag, 20 september 2016

Vaardigheden

 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Presenteren

Muzikale werkvormen

 • Zingen
 • Bewegen
 • Luisteren
 • Uitvoeren

vak | Groep | thema

Plaats een reactie

U dient in te loggen om een reactie te plaatsen.